ข่าวไอทีความรู้ไอทีแก้ปัญหาคอมรีวิวโปรแกรมรีวิวเกมส์Programingติดต่อเรา
ข่าวไอที ความรู้ไอที แก้ปัญหาคอม รีวิวโปรแกรม รีวิวเกมส์ Programing ติดต่อเรา

Basic PHP ตอนที่ 4 : ค่าคงที่ (constant) คืออะไร?

     เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม หลายๆคน คงรู้จักค่า Constant กันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบนั้นก็ไม่เป็นไรครับ เพราะวันนี้ทางเว็บของเราได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับค่า Constant มาฝากในรูปแบบเนื้อหาโดยย่อที่เข้าใจได้ง่ายๆ ครับ

     ค่าคงที่ (Constant) คือ ตัวแปรที่เราต้องการใช้เก็บข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในภายหลังได้ ตัวแปรค่าคงที่นั้นจะแตกต่างจากตัวแปรธรรมดา เนื่องจากเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์ $ กำกับ โดยคำสั่ง หรือ ฟังก์ชัน ที่เกี่ยวกับการใช้ค่าคงที่มีดังนี้ครับ

constant("ชื่อค่าคงที่") = ใช้ในการอ่านค่าคงของค่าคงที่เพื่อนำไปใช้งาน

defined("ชื่อค่าคงที่") = ใช้ในการตรวจสอบว่ามีค่าคงที่ตามระบุหรือไม่ หากมีจะคืนค่าเป็น true หากไม่มีจะคืนค่า false

define("ชื่อค่าคงที่",ค่าที่กำหนด) = สร้างค่าคงที่ เช่น define("PI",3.14); เป็นต้น

 

ในการนำค่าคงที่ได้สร้างเอาไว้มาใช้งาน สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ

1. ระบุชื่อค่าคงที่ลงไปโดยตรง (ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย $ นำหน้าตัวแปร) เช่น

define ("URL", "http://itnews4u.com");

echo "สวัสดีครับ ติดตามบทความดีๆได้ที่ ".URL;

 

2. ใช้คำสั่ง constant() พร้อมกับการกำหนดชื่อค่าคงที่ให้กับฟังก์ชัน เช่น

define("PI",3.14);

$r = 3;

$circumference = 2 * constant("PI") * $r;

 

TIP : เนื่องจาก ค่าคงที่นั้นไม่ต้องมีสัญลักษณ์ $ กำกับ ทำให้เราไม่สามารถนำตัวแปรค่าคงที่ไปแทรกลงในสตริงแบบตรงๆได้ เช่น

define("a", 111);

echo "ค่าคงที่เท่ากับ a"; //จะแสดงผลลัพธ์ = ค่าคงที่เท่ากับ  a

วิธีถูกต้องควรใช้วิธีดังตัวอย่างด้านล่างนี้ต่อไปนี้ครับ

echo "ค่าคงที่เท่ากับ".a; //จะแสดงผลลัพธ์ = ค่าคงที่เท่ากับ 111 

อ่านเรื่องต่อไปการตรวจสอบและยกเลิกตัวแปรใน PHP

แท็กบทความ (Article Tags)

logo anissa

ห้องสมุด สาระความรู้ไอที เพื่อคนไทย

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องไอที ข่าวไอที การแก้ปัญหาคอม การรีวิวโปรแกรม และรีวิวเกมส์ ด้วยภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านในทุกๆระดับ

Privacy Policy

Follow & Contact Us

facebookemail

© 2014 - 2024 itnews4u.com All Right Reserved.