ข่าวไอทีความรู้ไอทีแก้ปัญหาคอมรีวิวโปรแกรมรีวิวเกมส์Programingติดต่อเรา
ข่าวไอที ความรู้ไอที แก้ปัญหาคอม รีวิวโปรแกรม รีวิวเกมส์ Programing ติดต่อเรา

Basic PHP ตอนที่ 5 : การตรวจสอบและยกเลิกตัวแปร

         เมื่อเรานั้นเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นไปนั้น เรามีโอกาศที่จะเจอการทำงานที่เรียกว่าการทำงานแบบไดนามิก (Dinamic) ซึ่งบางกรณีเราไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่า ข้อมูล หรือตัวแปรที่เราต้องการเรียกใช้นั้นมีอยู่จริง หรือว่าตัวแปรนั้นเก็บค่าอะไรไว้หรือไม่ ในภาษา PHP นั้นจึงมีคำสั่งที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นก่อนนำ ข้อมูล หรือตัวแปรเหล่านั้นมาใช้งาน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งานตัวแปร เช่น กรณีมีตัวแปร x ที่ประกาศค่าไว้เท่ากับ 2 แต่เราไม่ทราบ เราก็เลยประกาศตัวแปรนั้นซ้ำและแทนค่าตัวแปรลงไปไม่เหมือนเดิม กรณีนี้อาจจะทำให้โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นนั้นเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้เนื่องจากตัวแปร x ดังกล่าวนั้นมีการคำนวณอยู่แล้วกับระบบ ดังนั้นจึงต้องมีคำสั่งในการตรวจสอบและยกเลิกตัวแปรเกิดขึ้นยังไงล่ะครับ ซึ่งคำสั่งต่างๆ มีดังต่อไปนี้

isset(ตัวแปร)  คำสั่งนี้จะเป็นการตรวจสอบว่ามีตัวแปรที่ระบุอยู่จริงหรือไม่ หรือเอาไว้เช็คว่าเราได้สร้างตัวแปรตัวนั้นหรือยัง ซึ่งหากว่า ไม่มีตัวแปรนั้นหรือตัวแปรมีค่าเท่ากับ null คำสั่ง isset นี้จะคืนค่า false ให้กับเรา แต่หากตัวแปรมีอยู่และนั้นไม่มีค่าเท่ากับ null ก็จะคืนค่า true ให้กับเราครับ

ตัวอย่าง เช่น เราได้ประกาศค่าตัวแปร a = 1 ไว้ เราสามารถเช็คได้ว่ามีตัวแปร a หรือไม่ได้ดังนี้ครับ

$a = 1;

$b = null;

$value1 = isset($a);  // กรณีนี้เจอตัวคำสั่งจะเช็คเจอค่าตัวแปร $a ที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้า ทำให้ $value1 = true; 

$value2 = isset($b);   // กรณีนี้คำสั่งจะเช็คค่า $b ซึ่งเราได้ประกาศไว้มีค่าเป็น null ดังนั้น $value2 = false;

$value3 = isset($c);  // กรณีนี้ $value3 = false;  เพราะว่าเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปร $c ไว้นั่นเอง

 

empty(ตัวแปร) ตรวจสอบว่าตัวแปรเป็นค่าว่างหรือไม่ ซึ่งค่าว่าที่ว่านั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีค่าเท่ากับ null;

2. มีค่าสตริงว่าง หรือ ""

3. ค่าเป็น 0 หรือ "0"

ถ้าตัวแปรมีค่าว่างจะได้ผลลัพธ์เป็น true แต่หากตัวแปรนั้นมีค่าอยู่แล้วจะเป็น false เช่น

$a = "";

$val = empty($a); // ค่า $val จะเท่ากับ true;

$b = 0;

$val1 = empty($b);  // ค่า $val1 จะเท่ากับ true;

$val2 = empty($xx); // ค่า $val2 จะเท่ากับ true เพราะไม่มีตัวแปร $xx ถูกประกาศไว้

 

unset(ตัวแปร1,ตัวแปร2, ...) ใช้ในการยกเลิกใช้ตัวแปรที่เราได้ประกาศไว้แล้ว เช่น

$a = 12345;

unset($a);

echo $a; // ค่า $a จะเท่ากับ null

อ่านเรื่องต่อไป : คำสั่งเงื่อนไข If ในภาษา PHP

แท็กบทความ (Article Tags)

logo anissa

ห้องสมุด สาระความรู้ไอที เพื่อคนไทย

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องไอที ข่าวไอที การแก้ปัญหาคอม การรีวิวโปรแกรม และรีวิวเกมส์ ด้วยภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านในทุกๆระดับ

Privacy Policy

Follow & Contact Us

facebookemail

© 2014 - 2024 itnews4u.com All Right Reserved.