ข่าวไอทีความรู้ไอทีแก้ปัญหาคอมรีวิวโปรแกรมรีวิวเกมส์Programingติดต่อเรา
ข่าวไอที ความรู้ไอที แก้ปัญหาคอม รีวิวโปรแกรม รีวิวเกมส์ Programing ติดต่อเรา

Basic PHP ตอนที่ 1 : องค์ประกอบพื้นฐาน PHP

        PHP นั้นจะใช้โครงสร้างทางภาษาในรูปแบบเดียวกันกับภาษาซี ดังนั้นแนวทางในการเขียนจึงคล้ายคลึงกันทั้งนี้มีองค์ประกอบพื้นฐานบางส่วนที่เราควรรู้จักเพื่อจะได้นำไปใช้กับการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป ดังนี้

เครื่องหมายสิ้นสุดคำสั่ง

ใน PHP เราจะใช้เครื่องหมาย ; เป็นตัวแสดงจุดสิ้นสุดในแต่ละคำสั่ง เช่น

    $a = 10;

    $b = a + 10;

    $c = "abc";

        หลังใส่เครื่องหมาย ; เพื่อสิ้นสุดคำสั่งแล้ว เราสามารถนำคำสั่งอื่นมาต่อท้ายได้เลย แต่การเขียนโค้ดลักษณะนี้จะอ่านโปรแกรมได้ยาก ดังนั้นเราไม่นิยมทำกัน เช่น

   $a = 10; $b = $a + 10; $c = "abc";


คำสั่งในการแสดงผล

   การแสดงผล คือการที่ PHP ส่งผลลัพธ์ส่วนที่เกิดจากการทำงานของสคริปต์กลับไปที่เบราเซอร์ ซึ่งใน PHP มีหลายคำสั่งที่สามารถทำเช่นนี้ได้ แต่ในเบื้องต้นจะแนะนำเพียง  2 คำสั่ง คือคำสั่ง print และ echo

      print(ผลลัพธ์) หรือ print "ผลลัพธ์" โดยทั่วไปเราไม่นิยมใช้คำสั่ง print มากนัก เนื่องจากจะทำงานช้ากว่าคำสั่ง echo เพราะคำสั่ง print จะมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย เช่น

print("Hello World");

print "Hello World";

      echo(ผลลัพธ์) หรือ echo "ผลลัพธ์" เป็นคำสั่งที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะทำงานได้เร็วกว่าคำสั่ง print เนื่องจากคำสั่งนี้ไม่มีการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการส่งผลลัพธ์หรือไม่ เช่น 

echo ("Hello World");

echo "Hello World";


การเขียนคำอธิบายบน code

  คำอธิบาย (Comment) ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมที่เราเขียน เพื่อช่วยให้เราเข้าใจโค้ดที่เราได้เขียนไปเมื่อกลับมาดูได้ง่ายขึ้น ซึ่งโปรแกรมจะไม่นำส่วยยที่เป็นคำอธิบายไปประมวลผลได้ ใน PHP เราสามารถเขียน comment ได้หลายแบบดังนี้ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

Single line Comment

       เป็นการเขียนคำอธิบายแบบบรรทัดเดียว โดยใช้เครื่องหมาย // หรือไม่ก็ # ซึ่งโปรแกรมจะถือว่าตั้งแต่สัญลักษณ์เป็นต้นไปตลอดทั้งบรรทัดเป็นคำอธิบายทั้งหมด และจะไม่นำบรรทัดนั้นมาประมวลผล เช่น

   //Test comment php by itnews4u.com

   //27/09/2557

   #basic php

Multiple line comment

   เป็นการเขียนคำอธิบายแบบหลายๆบรรทัด โดยใช้สัฐลักษณ์ /* */ ซึ่งโปรแกรมจะถือว่าตั้งแต่สัญลักษณ์ /* เป็นต้นไปเป็นคำอธิบาย จนกว่าจะเจอสัญลักษณ์ */ จึงจะถือสิ้นสุดคำอธิบาย เช่น

/*

   Test comment php by itnews4u.com

   27/09/2557

   basic php

*/

เรื่องต่อไป :  การเขียน Code PHP แทรกใน HTML

 

แท็กบทความ (Article Tags)

logo anissa

ห้องสมุด สาระความรู้ไอที เพื่อคนไทย

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องไอที ข่าวไอที การแก้ปัญหาคอม การรีวิวโปรแกรม และรีวิวเกมส์ ด้วยภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านในทุกๆระดับ

Privacy Policy

Follow & Contact Us

facebookemail

© 2014 - 2024 itnews4u.com All Right Reserved.