ข่าวไอทีความรู้ไอทีแก้ปัญหาคอมรีวิวโปรแกรมรีวิวเกมส์Programingติดต่อเรา
ข่าวไอที ความรู้ไอที แก้ปัญหาคอม รีวิวโปรแกรม รีวิวเกมส์ Programing ติดต่อเรา

Basic PHP ตอนที่ 3 : ชนิดข้อมูล และ ตัวแปร

     ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญอีก 1 พื้นฐาน ของภาษา PHP นั่นก็คือเรื่องของ ชนิดข้อมูลและตัวแปรในภาษา PHP นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมเมอร์นั้นต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็ได้ล่ะครับ เพราะเรื่องนี้นั้นเราจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนครับ เพราะหากเราเขียน code นั้น เราจะได้เกี่ยวข้องแทบจะทุกบรรทัดในการเขียน code เลยก็ว่าได้นั่นเอง      

ชนิดข้อมูลพื้นฐานในภาษา PHP

     ใน php นั้นมีข้อมูลอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่เราควรรู้จักในระดับเบื้องต้นนั้นมีอยู่ด้วยกัน  3 รูปแบบ คือ ข้อมูลชนิดตัวเลข สตริง และ บูลีน ซึ่งเราจะได้ใช้ต่อไปในอนาคตบ่อยๆ แน่นอนครับ โดยผมจะอธิบายถึงข้อมูลชนิดต่างๆคร่าวๆ ดังนี้ครับ

1. ข้อมูลชนิดตัวเลข (Number) อาจเป็นได้ดังนี้

- จำนวนเต็ม (Integer) ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ และ ศูนย์  เช่น 7,0,-7 เป็นต้น

- จำนวนทศนิยม (Float) ประกอบด้วย ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมต่างๆ ทั้งค่าบวก และ ค่าลบ เช่น 3.22, -3.14, 0.01 เป็นต้น

2. ข้อมูลชนิดสตริง (String) คือข้อมูลที่เป็นอักขระ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, หรือภาษาอื่นๆก็ได้ แต่เนื่องจากสตริงอาจมีความยาวเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งเริ่มต้นประกาศ ข้อความสตริง ด้วยสัญลักษณ์ " หรือ ' และปิดการสิ้นสุดข้อความด้วยสัญลักษณ์ " หรือ ' (เปิดด้วยสัญลักษณ์ไหนก็ปิดด้วยสัญลักษณ์นั้น) เช่นเดียวกัน

 - ตัวอย่าง : "Hello World" หรือ 'Hello World' ก็ได้เหมือนกันครับ ความหมายเดียวกัน

3. ข้อมูลชนิดบูลีน (Boolean) จะใช้ในการเปรียบเทียบทางตรรกะ ซึ่งมีค่าได้เพียง 2 ค่าเท่านั้น คือ True (ค่าจริง) และ false (ค่าเท็จ) ซึ่งทั้ง 2 คำ ถือเป็น Reserved Word ของ PHP พูดง่ายๆคือ สามารถเขียนไปได้ตรงๆโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย " หรือ ' นั่นเองครับ ตัวแปรชนิดนี้ส่วนใหญ่เอาไปใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไป เช่นหากผลลัพธ์จากการคำนวณค่าออกมาเป็น true ก็จะทำงานต่อไป หากเป็น false ก็หยุดการทำงาน เป็นต้นครับ  

 


ตัวแปร

    ตัวแปร (Variable) ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อจะนำข้อมูลที่เก็บไปใช้ในลำดับต่อไป ซึ่งสิ่งที่เราต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรในภาษา PHP มีอยู่ 2 เรื่องสำคัญๆ ดังนี้ 

1. ข้อกำหนดของตัวแปรในภาษา PHP

- ตัวแปรใน PHP นั้นไม่ต้องระบุชนิดตัวแปร เนื่องจากตัวแปรแต่ละตัวนั้นสามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ได้

- ต้องขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ $ เสมอ เช่น $name

- ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a - z หรือ A - Z หรือเครื่องหมาย  _ เท่านั้น (ห้ามขึ้นต้นด้วยด้วยตัวเลข 0 - 9 หรืออักขระอื่นๆ นอกจากนี้)

- ตัวแปรที่ตัวพิมพ์ต่างกัน ถือว่าเป็นตัวแปร คนละตัวกัน เช่น $ab และ $AB ถือว่าไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันครับ

- ปัจจุบัน เราสามารถนำอักขระภาษาอื่นๆ มาตั้งเป็นตัวแปรได้ เช่น $ชื่อ , $รายการ1 เป็นต้น แต่โดยที่นิยมทั่วไปนั้น มักจะใช้ตัวแปรภาษาอังกฤษกันมากกว่าครับ

2. พื้นฐานการกำหนดค่าให้กับตัวแปร

   ตัวแปรข้อมูลชนิดตัวเลข (Number)

$a = 123;

$b = 456;

   ตัวแปรข้อมูลชนิดสตริง (String)

$name = "คนดี ศรสังคม";

$phone = "0871234567";

   ตัวแปรชนิดบูลีน (Boolean)

$step_one = true;

$step_two = false;

 อ่านเรื่องต่อไปค่าคงที่ (Constant) คืออะไร?

แท็กบทความ (Article Tags)

logo anissa

ห้องสมุด สาระความรู้ไอที เพื่อคนไทย

เราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องไอที ข่าวไอที การแก้ปัญหาคอม การรีวิวโปรแกรม และรีวิวเกมส์ ด้วยภาษาอ่านที่เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านในทุกๆระดับ

Privacy Policy

Follow & Contact Us

facebookemail

© 2014 - 2024 itnews4u.com All Right Reserved.